Novinky

Žádné novinky.

Často kladené otázky

Pokyny pro cesty do zahraničí - důležité!

Před cestou na angažmá v zahraničí si prosím přečtěte tyto pokyny. Předejdete tím případným nedorozuměním a problémům. Dále následují tyto pokyny.

jak se zaregistrovat 

- jako umělec

Jak se zaregistrovat jako umělec ? Následujte tyto instrukce. 

- jako klub

Jak se zaregistrovat jako klub ? Následujte tyto instrukce. 

 

Služby  agentury

Agenturní služby umělcům se řídí podmínkami každého angažmá, zveřejněnými na webových stránkách agentury a v naprosté většině jsou zcela zdarma.

Služby  třetích stran 

Služby třetích stran jsou ty služby, které neposkytuje přímo agentura. Jde například o služby smluvních i nesmluvních dopravců, služby vedení účetnictví a ekonomického poradenství pro OSVČ umělce a další služby. Takové služby jsou zpoplatněny podle platných ceníků třetích stran.

 

Kde najdu číslo účtu pro platby agentuře?

Číslo účtu pro platby agentuře, jako jsou například platby za jízdenky a letenky objednávané prostřednictvím agentury, (tedy služby třetích stran) najdete na stránce Kontakt pod záložkou Bankovní spojení. Vyberte si účet pro platby příslušné měně podle toho, v jaké měně chcete platbu odeslat.
Před provedením každé platby kontaktujte agenturu pro upřesnění identifikačních údajů platby, aby ji bylo potom možné snadno dohledat.

Jaké dokumenty potřebuji, abych mohla pracovat jako tanečnice nebo hosteska?

K základním dokumentům, které je třeba agentuře dodat, aby Vám mohla zprostředkovat angažmá, patří:

Občanský průkaz / Cestovní pas
Občanský průkaz potřebujeme k ověření Vaší totožnosti. Bez dodání jeho kopie není možné zprostředkování jakékoliv práce či angažmá, (nejen) tanečnice nebo hostesky.
Předložení dokladu (k prokázání své) totožnosti zaměstnavateli či zprostředkovateli je zcela běžné v ČR i v zahraničí. (Nikdo si přes práh nepustí nikoho, jehož totožnost by bezpečně neověřil)  Někdy je dokonce vyžadován aktuální výpis z registru trestů (criminal record). Ten lze v ČR získal online zde.

Co je to OSVČ?

OSVČ je zkratka pro osobu samostatně výdělečně činnou, tedy člověka, který vykonává svoji činnost na základě živnostenského (nebo jiného) oprávnění neboli lidově řečeno "soukromý podnikatel".

Jaké dokumenty potřebuju k práci v zahraničí?

Obecně platí, že pro občany třetích zemí (mimo EU/EHP) jsou nutná pro vstup do EU/EHP cestovní pas, event. víza a pro následný výkon angažmá pracovní víza či  pracovní povolení. Pracovní povolení však nepotřebují OSVČ***. Pro občany některých zemí EU/EHP jsou pro výkon angažmá mimo EU/EHP v některých zemích třeba víza a cestovní pas a pracovní povolení. Podrobné informace jseou v popisu jednotlivých nabídek.
Některé země (např. USA [ESTA] a Kanada [eTA]) umožňují vyřízení víz elektronicky (online).

Proč se musím zaregistrovat?

Bez registrace nelze požádat o angažmá! Osobní údaje umelců nejsou veřejně dostupné a podléhají ochraně dle GDPR.
Registrace Vám přináší možnost využívat bezplatné služby agentury a žádat o angažmá. Získáte také zdarma svůj uživatelský profil, který můžete dále spravovat a aktualizovat tam své osobní informace, fotografie a dokumenty.

Navíc získáte možnost nastavení svých přátel ve svém uživatelském profilu, s nimiž můžete sdílet informace o svých nových plánovaných nebo probíhajících angažmá (pokud obě strany tuto možnost povolí v nastavení).

Pokud jste zároveň OSVČ umělec, získáte zdarma možnost vystavování faktur ke svým angažmá a jejich přímého zasílání sobě, účetním nebo klubu. Jejich historie bude navíc uložena pro případ, že budete fakturu potřebovat znovu vytisknout, opravit nebo poslat na email.

Bez registrace můžete pouze prohlížet veřejnou sekci stránek s nabídkou angažmá a klubů, avšak nelze jako neregistrovaný nebo nepřihlášený uživatel o angažmá požádat.

Aktualizace údajů je ve vašem vlastním zájmu. Za neaktualizované informace a jejich případné následky odpovídá uživatel. Neaktualizované či nepravdivé informace mohou být důvodem ke zrušení už schváleného angažmá!

Přiložené fotografie jsou nutné pro schválení umělce pořadatelem angažmá (obvykle klubem) a nebudou bez souhlasu umělce poskytnuty jinému subjektu či subjektům, než těm, které angažmá zajišťují (klub nebo partnerská agentura). Zadané údaje vidí pouze administrátoři systému, nevidí je tedy žádní jiní uživatelé. Uživatel sám definuje, které údaje sdílí s ostatními uživateli v nastavení svého profilu. Jiný uživatel Vás může oslovit, pokud Vás však někdo z ostatních uživatelů obtěžuje, můžete jej vyřadit z přátel nebo dokonce zcela zablokovat tak, že vás nebude schopen vyhledat.

Zpracování osobních údajů se řídí zákonem o jejich ochraně v platném znění, souvisejícími právními předpisy a právním řádem ČR a EU (GDPR).

Žádost o nové angažmá nebo jeho prodloužení je možno podat elektronicky v našem rezervačním systému po přihlášení nebo telefonicky. Neregistrovaní umělci nemohou žádat o angažmá. Žádost uživatele s nekompletními nebo neaktuálními informacemi v profilu nebude zpracována do okamžiku aktualizace či doplnění požadovaných údajů. Registrace se zkreslenými či vadnými údaji může být zrušena.

Proč vyžadujeme znalost cizích jazyků?

Pro angažmá v zahraničí se logicky vyžaduje znalost cizích jazyků na komunikační úrovni (pokud není uvedeno jinak).

Samozřejmě nejde jen o samotnou pracovní činnost, kdy umělec potřebuje v zahraničí znát cizí jazyk, jde také o cestování a pohybování se v zahraničí i mimo pracovní dobu. Je třeba si uvědomit, že umělec je odkázán na své vlastní jazykové dovednosti, proto není možné znalosti cizích jazyků podceňovat. Nikoho sice nezkoušíme formou jazykových testů, avšak předpokládáme, že jako dospělí lidé jste soudní a dokážete své znalosti objektivně posoudit. Nepodceňujte se, ale ani se nepřeceňujte.

Umělec je odpovědný za správnost a pravdivost uvedených osobních údajů. V případě, že uvedl nepravdivé nebo nesprávné či nekompletní údaje, může být jeho angažmá bez náhrady zrušeno a vystavuje se i trestně-právnímu postihu. Smlouva, vygenerovaná s chybnými či nepravdivými údaji je právně neplatná a nevznikají z ní umělci žádná práva, tedy ani právo na honorář.

Proč klademe důraz na příjemný a atraktivní vzhled umělců?

To je právě ten důvod, proč požadujeme aktuální fotografie umělců, resp. To požadují pořadatele angažmá. Asi je zbytečné vysvětlovat, že nehezké tanečnice nebo hostesky by nikdo nechtěl….

Jsou nutné předchozí zkušenosti?

Předchozí zkušenost v tomto oboru je jistě výhodou, není to však vždy nutností. Záleží na pořadateli angažmá, jaké umělce požaduje.

Podmínky angažmá

Podmínky angažmá se u jednotlivých klubů a pozic liší. Přesné podmínky angažmá najdete u každé nabídky.

Slovníček zavedených výrazů

Některé výrazy byly přejaty z převážně angličtiny a užívají se běžně v tomto oboru pro označení určitých druhů vystoupení, činností a stavů v mnoha jazycích, kde tzv. zdomácněly.

Tanečnice topless
Její show končí vystoupením tzv. „nahoře bez“.
Tanečnice full-strip
Její show končí vystoupením, kdy se celá svlékne.
Gogo tanečnice
Gogo tanečnice se nesvlékají.
Hosteska / společnice
Její náplní činnosti je komunikace se zákazníky, doplněná konzumací obvykle alkoholických nápojů (viz podmínky angažmá). Vzhledem k tomu, že slovo „společnice“ je v erotickém odvětví často zaměňováno za označení pro prostitutku, je třeba v této souvislosti zdůraznit, že prostituce je našim umělcům přísně zakázána a angažmá nenabízíme v podnicích s takovým zaměřením.
Private dance
Soukromý tanec umělce pro zákazníka (extra placeno dle podmínek angažmá).
Lap dance
Tanec umělce (obvykle soukromý) pro zákazníka (extra placeno dle podmínek angažmá), kdy umělec předem každému zákazníkovi definuje, pokud to nedefinují přímo striktně podmínky angažmá, dovolenou míru doteku zákazníka na tělo tanečnice během tance. Dodržování stanovených podmínek je zajištěno obvykle přítomností pracovníka ochranky.
Table dance (viz také)
    Tanec na stole.
Stage
Pódium.
Pole dance
Tanec u tyče. 
Private day
den bez běžného fixního honoráře (přesný popis podmínek je uveden v profilu klubu), kdy se však umělec nedělí o procenta z tanců, tipů a konzumací s klubem, anebo je nastaven výhodnější poměr dělení než obvykle.

Angažmá není dovolená

Především každé léto se ozvou desítky zájemkyň, které by chtěly angažmá u moře s vysokým honorářem, ubytováním zdarma v pětihvězdičkovém hotelu, vzít si s sebou přítele, maminku, babičku, dítě a psa nebo kočku a práce je pro ně vlastně překážkou. Tak takhle NE! Pokud máte tyto priority a požadavky, navštivte nějakou cestovní kancelář… :-)

Pořadatel či zprostředkovatel může odmítnout žádost umělce o angažmá bez udání důvodu.

Přerušení, storno nebo ukončení angažmá mimo sjednaný termín

Z vážných důvodů lze angažmá přerušit, stornovat (nezahájit) nebo ukončit mimo sjednaný termín. Zprostředkovatel nebo pořadatel mohou trvat na doložení takového důvodu a v případě nedoložení může být umělci udělena smluvní pokuta nebo krácen honorář a to i u angažmá následujícího.

Stornování či nenastoupení vyřizovaného či schváleného angažmá z důvodu realizace jiného angažmá či jiné žádosti o něj, není  důvod, který lze uznat jako oprávněný a vážný. )*

Žádost o (nové) angažmá

Umělec může požádat o angažmá dvěma způsoby:

1. online na těchto webových stránkách

2. kontaktovat zástupce agentury telefonicky, emailem, prostřednictvím sociální sítě nebo např. aplikací jako jsou Skype, Whatsapp, Viber, Signal, Telegram, Line, Facebook messenger apod.

Žádost o angažmá je závazná od okamžiku jejího podání do okamžiku jejího vyřízení, tedy případného zamítnutí agenturou, partnerem agentury nebo klubem, anebo do okamžiku jejího schválení a následné realizace.

Není tedy dovoleno po dobu vyřizování žádosti, což trvá několik hodin nebo dnů (dle rychlosti odpovědi klubu a případně ostatních zúčastněných zprostředkovatelů) žádat o jiná angažmá na stejný termín nebo termín se překrývající s termínem žádosti, pokud nebylo požadované (vyřizované) angažmá vyřízeno záporně, tedy zamítnuto zprostředkovatelem (agenturou) a/nebo pořadatelem (klubem), o čemž je umělec automaticky neprodleně vyrozuměn emailem a též změnou stavu vyřizovaného angažmá na webu agentury po svém přihlášení.**

Smluvní pokuty a složení kauce

Pokud má zprostředkovatel důvodné podezření nebo obavy, že by umělec nemusel dodržet své smluvní závazky, může požadovat složení vratné kauce. Její výše se stanovuje individuálně.

V případě hrubého porušení smluvních závazků může pořadatel či zprostředkovatel udělit umělci smluvní pokutu. Tím však není dotčeno právo na náhradu případné vzniklé škody.

K těmto opatřením se přistupuje zcela výjimečně.

Smluvní vztah

Smlouva se (v případě potřeby) podepisuje na místě výkonu angažmá po příjezdu umělce, avšak smluvní vztah mezi pořadatelem a umělcem se uzavírá konkludentně okamžikem schválení žádosti o angažmá a jejím zanesením do rezervačního systému agentury. Podpis smlouvy pak jen v některých případech může požadovat pořadatel angažmá, pokud zákony cílové země neumožňují konkludentní uzavření smlouvy o angažmá.

Ze smlouvy vyplývají pak práva a povinnosti pořadatele i umělce vůči zprostředkovateli.

Uzavřít smlouvu konkludentně znamená, uzavřít ji “mlčky“, tedy faktickým projevem vůle smluvních stran. Samotný projev vůle smluvních stran, za který je tímto považováno zadání angažmá a jeho následné schválení na základě žádosti umělce, je tedy stvrzením smluvního vztahu.

Nutná součinnost umělce při vyřizování angažmá

V případě, že umělec požádá o angažmá, je následně nutná jeho součinnost v potřebné míře, tedy pokud jde o potvrzení termínu cesty nebo vyřízení nutných dokumentů pro legalitu angažmá dle uvedených podmínek. V případě nedostatečné součinnosti ze strany umělce může pořadatel nebo zprostředkovatel angažmá umělce zrušit.

Umělec je dále povinen předložit požadované dokumenty alespoň jako kopie na požádání zprostředkovatele, pořadatele nebo úřadů.

Umělec musí také na výzvu sdělit zprostředkovateli přesný počet odpracovaných dnů či hodin a dnů volna v průběhu angažmá pro účely kontroly, pokud o to bude požádán.

Během angažmá je umělec povinen se řídit místními zákony a podmínkami angažmá a nejednat proti obecným zájmům zprostředkovatele či pořadatele.

Dotazy, návrhy a připomínky

Věříme, že na našem webu najdete veškeré informace, avšak pokud přece jen máte dotazy nebo návrhy na zkvalitnění našich služeb, napište nám nebo zatelefonujte.

Rady a tipy na cesty

Pár praktických rad a tipů najdete zde.


-----
Vysvětlivky:
* Nelze se vymluvit na něco tím stejným. Tedy práci nelze omlouvat jinou prací, angažmá jiným angažmá apod.

** Každé angažmá má v našem systému několik stavů, které vyjadřují aktuální situaci. Jsou to zejména tyto:
- zadáno
- zpracovává se
- schváleno (umělec obdrží smlouvu a může zakoupit letenku / jízdenku, pokud bude cestovat veřejnou linkovou dopravou)
- probíhá
- ukončeno
- nezrealizováno (bez omluvy ze strany umělce a bez vědomí agentury)
- stornováno (s vědomím agentury v rámci pravidel)
- zamítnuto (požadavek odmítl klub nebo partner agentury, zodpovědný za vyřízení)

*** To neplatí po 1.2.2020 (po BREXITu) ve Velké Británii. Tam je pracovní povolení nutné pro všechny, kdo nejsou rezidenty ve Velké Británii.